เมืองทวาย  เป็นช่องทางที่มีความสำคัญระดับกลาง เมืองติดทะเลเขตร้อนชื้น ให้ความเคลิบเคลิ้ม และเพิ่งมีการเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆของพม่าไม่นานมานี้ แม้ว่าจะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ห่างไกลหรืออาจจะด้วยเหตุผลนี้ เมืองทวายได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญของศาสนาพุทธในพม่า เมืองนี้ยังใกล้กลับจุดเริ่มต้นของโครงการท่อส่งก๊าซขนาดใหญ่ ส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวเมาะตะมะออกนอกประเทศ

เมืองต่างๆทางใต้ของประเทศพม่า​

เมืองทวาย
เป็นช่องทางที่มีความสำคัญระดับกลาง เมืองติดทะเลเขตร้อนชื้น ให้ความเคลิบเคลิ้ม และเพิ่งมีการเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆของพม่าไม่นานมานี้ แม้ว่าจะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ห่างไกลหรืออาจจะด้วยเหตุผลนี้ เมืองทวายได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญของศาสนาพุทธในพม่า เมืองนี้ยังใกล้กลับจุดเริ่มต้นของโครงการท่อส่งก๊าซขนาดใหญ่ ส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวเมาะตะมะออกนอกประเทศ

เมืองมะริด
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการลักลอบสุดท้ายในทวีปเอเชีย มีความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตทางทะเลPataw Patet อยู่บนเกาะห่างจากชายฝั่งเป็นสถานที่ๆสวยงามในการเดินท่องเที่ยวระยะสั้น

กลุ่มเกาะมะริด
กลุ่มเกาะมะริดประกอบไปด้วยเกาะเขตร้อนจำนวนมากกว่า 800 เกาะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางไมล์ในทะเลอันดามัน ทางตะวันตกเฉียงใต้ชายฝั่งของพม่า เกาะนี้ถูกปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามากกว่า 50 ปี จนกระทั่งปี ค.ศ. 1997เนื่องจากการแบ่งแยกพื้นที่ กลุ่มเกาะเหล่านี้จึงคงความดั้งเดิมเฉกเช่น 100 ปีก่อนหน้า กลุ่มเกาะต่างๆ และทะเลรอบด้านมีความชีวิตชีวาด้วยสัตว์ป่าอันหลากหลายพันธุ์พรรณไม้ต่างๆ สัตว์ท้องถื่น กลุ่มเกาะเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่วิเวกห่างไกลที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกอย่างไม่ต้องสงสัยผู้ที่อยู่อาศัยกลุ่มเดียวคือชาวเล กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเร่ร่อนไปตามทะเล ซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปเล็กน้อยช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชางเลหรือช่าวซลังยังฝึกฝนเทคนิคการสร้างเรือ และการตกปลาเหมือนอย่างเคยอย่างที่ได้ใช้กันมาในแต่ละยุคการเดินทางด้วยสปีดโบ๊ทไปยังเกาะพลังงานสะอาดอันงดงามของหมู่เกาะเซ็นลุกซ์ แหล่งที่พักอาศัยบนเกาะกำลังอยู่ภายใต้โครงการภายในอีกไม่กี่ปี เราจะสามารถสำรวจหนึ่งในเกาะพลังงานสะอาดที่สุด และงดงามที่สุดในแบบที่สะดวกที่สุด

เกาะสอง(Victoria Point)
ลงไปทางใต้มีเกาะสอง ตัวเมืองที่อยู่ใต้สุดของพม่า ตั้งอยู่บนแหลมวิคตอเรีย ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นแหลมบุเรงนอง ประชากรได้เพิ่มเป็นจำนวน 700,000 สถานที่พักอาศัยที่นั่นมีความสบาย ระดับโรงแรม 3 ดาว ซึ่งยังเป็นเมืองเขตชายแดงไทย-พม่า อาหารพม่า ไทย และจีนยังมีให้เลือกสวรรค์อีกด้วยเกาะสองมีข้อมูลด้านประวัติศาสตร์น้อยมาก ก่อนหน้านี้มาลีวัลย์เป็นช่องทางหลักในใต้สุดของพม่า แต่ชายฝั่งแคบเกินไปสำหรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ ดังนั้นเกาะสองจึงถูกค้นพบในศตวรรษที่ 19 ประมาณ 25 ไมล์ไปทางใต้ รูปปั้นกษัตริย์บุเรงนองทักทายผู้ที่มาที่แหลม มีการกล่าวกันว่าท่านได้รับการยอมรับเป็นอยากมากในประเทศไทยสำหรับนโยบายในการปล่อยให้ประเทศปกครองตนเอง บุเรงนองต้องการเพียงความภักดี ประวัติศาสตร์ทำให้เราทราบว่าท่านได้ใช้วิธีที่แตกต่างในการล่าอาณานิคมประเทศไทยในปัจจุบันบุเรงนองเป็นเมืองสินค้าที่สำคัญกับประเทศไทยการเดินทางโดยทางบกไปกลับเกาะสองเป็นสิ่งต้องห้าม อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางตัวคนเดียวมีรายงานว่าจำเป็นต้องใช้ทางบกเป็นหลักในการเดินทางจากเมืองมะริด ไปสู่เกาะสองวิธีการเดินทางไปที่ Myanmar Andaman Resort และเกาะมะริดทางใต้ คุณจำเป็นต้องลงเรือจากเกาะสองเกาะสองสามารถเดินทางไปด้วยเครื่องบินจากย่างกุ้ง ทวาย และมะริด มีจุดเชื่อมต่อของทะเล ซึ่งมีความงดงามอย่างมาก  

แหล่งที่มา: http://www.lifeseeingtours.com/destination-kawthaung http://www.asiantour-myanmar.com/index.php/destinations/southern-part-of-myanmar

บทความที่น่าสนใจ

Victoria Cliff  (KawThaung)

No(1), Bogyoke Rd, Shwe Pyae Soe Quarter,(4mile) Kaw Thaung, 14091 Myanmar.

E-mail : info@victoriacliff.com, sales@victoriacliff.com

IG : victoria_cliff
Facebook Victoria Cliff Resort-
Nyaung Oo Phee Island, Kawthuang Myanmar

Follow Us